Oznakowanie fabryk i hal produkcyjnych

Przejrzysta organizacja i bezpieczne miejsce pracy

Podstawową rolą oznakowania poziomego w fabrykach, zakładach, halach produkcyjnych jest zapewnienie bezpieczeństwa dla pracowników. Zarówno bezpośrednio na miejscu pracy jak i w drodze do niego. Na terenie hal produkcyjnych i przemysłowych, gdzie do pracy wykorzystywany jest specjalistyczny, ciężki sprzęt, a koszty ewentualnego zatrzymania pracy byłyby ogromne, niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie drogi, po której poruszać będą się ludzie. Trzeba zadbać, aby skrzyżowania z komunikacją środków transportowych została prawidłowo zaprojektowana i oznaczona. Trzeba jasno określić kategorie dróg od najważniejszych węzłów komunikacyjnych do mniej istotnych – na których ruch jest sporadyczny.

Należy przewidzieć ewentualne miejsca kolizyjne i zadbać o prawidłowe umiejscowienie i oznaczenie.

 

Najczęściej wykonywane usługi w tej kategorii oznakowania to:

 

  • kompleksowe oznakowanie poziome i pionowe,
  • malowanie dróg komunikacyjnych dla wózków widłowych,
  • malowanie linii komunikacji pieszej,
  • malowanie dróg ewakuacyjnych,
  • oznakowanie miejsc paletowych, koszy, kontenerów,
  • oznakowanie obszarów roboczych i stanowisk pracy,
  • oznakowania BHP – gaśnice, hydranty,
  • malowanie oznakowania słupów,
  • montaż barier protekcji i odbojów.

 

 

Do oznakowania każdej hali produkcyjnej, fabryki, czy zakładu przemysłowego wykorzystujemy wyłącznie najnowsze technologie, które zapewniają trwałość stosowanych farb.