Oznakowanie poziome parkingu podziemnego

Bezpieczeństwo pieszych i kierowców

Podziemne garaże w biurowcach czy też centrach handlowych, parkingi przy obiektach przemysłowych lotniska bądź dworce, parkingi przed urzędami, szpitalami lub też sklepami – wszędzie tam ogromną rolę odgrywa prawidłowe oznakowanie poziome. Zarówno ruch pojazdów, jak i pieszych, poprzez właściwe oznakowanie parkingów, oraz garaży będzie się odbywał płynnie i bezpiecznie. Główną rolę odgrywa prawidłowe malowanie miejsc parkingowych. Zawierać mogą dodatkowe informacje, jak między innymi oznakowanie poziome miejsc dla osób niepełnosprawnych czy też określenie, dla kogo miejsce parkingowe jest przeznaczone, na przykład poprzez tekst informacyjny „Gość”, „Dyrekcja” lub „Policja”. Miejsca parkingowe posiadać mogą także oznaczenia numeracyjne. Na parkingach czy też na terenie garaży podziemnych, ważną rolę odgrywają również poziome znaki komunikacyjne malowane z myślą kierowcach. Są to między innymi linie segregacyjne, strzałki kierunkowe, przejścia dla pieszych, martwe pola. Oprócz profesjonalnego oznakowania posadzki niezwykle ważne jest również oznakowanie elementów pionowych, jak między innymi ściany, słupy, czy też zainstalowanie znaków drogowych i tablic informacyjnych. Oznakowanie i malowanie parkingów to złożona działalność, w której nie można zapomnieć o żadnym elemencie, który jest wymagany przez obowiązujące normy bezpieczeństwa.

 

Oznakowanie stanowisk parkingowych – dowiedz się więcej

Proponujemy:

  • malowanie miejsc postojowych,

  • numeracja miejsc parkingowych (pozioma i pionowa),

  • maszynowe malowanie połaciowe ścian, posadzek,

  • malowanie linii segregacyjnych, strzałek kierunkowych, przejść dla pieszych,

  • oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych,

  • malowanie stref wyłączonych z ruchu - martwe pola,

  • montaż oznakowania pionowego – znaki drogowe, tablice, lustra,

  • sygnałowe oznakowanie słupów, skrajni i wjazdów,

  • montaż barier protekcji i odbojów,

  • malowanie symboli, logotypów i znaków informacyjnych.

 

Oznakowanie poziome parkingu – najpierw plan

Oznakowanie poziome garaży oraz parkingów podziemnych odbywa się na podstawie projektu, wg którego zostanie wykonany. Niezależnie od rodzaju projektu zawsze mamy na uwadze obowiązujące normy, regulacje i zasady BHP. Bezpieczeństwo i logiczna, przejrzysta organizacja ruchu w garażu jest dla nas sprawą priorytetową. Przeprowadzimy malowanie parkingu, w taki sposób, by usprawnić komunikację poruszających się tam pojazdów.