Oznakowanie parkingów i terenów przyzakładowych

Oprócz umieszczania linii komunikacyjnych oraz znaków poziomych na drogach wewnętrznych, nasza oferta obejmuje również malowanie kostki brukowej na parkingach i terenach przyzakładowych. Pozwala to na zapanowanie nad ruchem pojazdów i pieszych.

 

Zgodnie z zasadami ruchu drogowego

Oznakowanie terenów przyzakładowych obejmuje zazwyczaj wyznaczenie dróg komunikacyjnych dla samochodów osobowych oraz bezpieczne doprowadzenie kierowców i pieszych do miejsca pracy. Do oznakowania poziomego wykorzystujemy tutaj technologie cienkowarstwowego malowania farbą akrylową. Malowanie charakteryzuje się dobrą trwałością i raz znakomitą relacją ceny do jakości. Trzeba pamiętać, by oznakowanie poziome w stu procentach pełniło swoją funkcję, musi zostać wsparte oznakowaniem pionowym w postaci znaków drogowych, tablic lub barier.

Najcześciej kompleksowe oznakowanie terenów przyzakładowych obejmuje:

  • malowanie miejsc postojowych,

  • malowanie tekstów informacyjnych (GOŚĆ, DYREKCJA),

  • oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych,

  • malowanie stref wyłączonych z ruchu - martwe pola,

  • montaż oznakowania pionowego – znaki drogowe, tablice,

  • malowanie linii segregacyjnych, strzałek kierunkowych, przejść dla pieszych.

 

Malowanie kostki brukowej z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych

Pamiętamy, również o osobach niepełnosprawnych. Zawsze sugerujemy oznakowanie miejsc postojowych piktogramami lub tekstami informacyjnymi, aby łatwo i bezkolizyjnie zaparkować i dotrzeć do miejsca pracy.