Ciągi komunikacji pieszej

Sposoby oznaczania komunikacji pieszej - ciągi komunikacyjne.
Szerokość ścieżki jednokierunkowej nie mniejsza niż 60 cm. Szerokość ścieżki dwukierunkowej nie mniej niż 120 cm.

 

Sposoby oznaczania komunikacji pieszej