Poziome znaki komunikacyjne

To szczególna grupa oznaczeń, bez której nie można wyobrazić sobie takich miejsc jak parkingi, garaże podziemne, drogi wewnętrzne i tereny przyzakładowe. Ich obecność wpływa na przejrzysty oraz bezpieczny ruch pojazdów i pieszych na danym terenie. 

 

W jakim celu wykonujemy malowanie linii komunikacyjnych?

Malowanie linii jest podstawowym elementem oznakowania dróg wewnętrznych i terenów przyzakładowych. Jest elementem zapewniającym bezpieczeństwo poruszania się po tych terenach ciężkich pojazdów dostawczych. Najczęściej stosowane znaki to linie ciągłe, przerywane, strzałki kierunkowe i martwe pola. Ze względu na szczególną ochronę pieszych malowanie linii komunikacyjnych powinno zostać uzupełnione o dodatkowe elementy oznakowania – przejścia i ścieżki dla pieszych, piktogramy, progi zwalniające i pionowe znaki drogowe.

 

malowanie pasów bezpieczeństwa

 

Kolejnym, ważnym elementem oznakowania poziomego terenów zewnętrznych są prawidłowo oznaczone miejsca postojowe dla samochodów osobowych i TIR. Zawierać mogą dodatkowe informacje, jak między innymi oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych czy też określenie dla kogo miejsce parkingowe jest przeznaczone, na przykład poprzez tekst informacyjny „Gość”, „Dyrekcja”. Miejsca parkingowe posiadać mogą także oznaczenia cyfrowe lub literowe. Całość oznakowania często uzupełniamy poprzez malowanie linii dokowych i naprowadzających dla samochodów dostawczych, oznaczamy miejsca zbiórek, strefy niebezpieczne, hydranty i  wagi. 
Oznakowanie poziome to najważniejszy element bezpieczeństwa na terenie przyzakładowym.

 Malowanie linii na parkingu