Malowanie linii i poziomych znaków komunikacyjnych

Malowanie linii i znaków poziomych to działalność, bez której nie można wyobrazić sobie takich miejsc jak parkingi, garaże podziemne, drogi wewnętrzne i tereny przyzakładowe. Obecność poziomych znaków wpływa na przejrzysty oraz bezpieczny ruch pojazdów i pieszych na danym terenie. Malowanie linii i pasów parkingowych ułatwia uczestnikom ruchu wspólne funkcjonowanie.

 

W jakim celu wykonujemy malowanie linii komunikacyjnych?

Malowanie linii jest podstawowym elementem oznakowania dróg wewnętrznych i terenów przyzakładowych. Jest elementem zapewniającym bezpieczeństwo poruszania się po tych terenach ciężkich pojazdów dostawczych. Najczęściej stosowana forma malowania znaków to linie ciągłe, przerywane, strzałki kierunkowe i martwe pola. Ze względu na szczególną ochronę pieszych, malowanie pasów komunikacyjnych powinno zostać uzupełnione o dodatkowe elementy oznakowania – przejścia i ścieżki dla pieszych, piktogramy, progi zwalniające i pionowe znaki drogowe. Można więc powiedzieć, że malowanie linii i znaków poziomych na parkingach  jest niezbędne to zapewnienia bezpieczeństwa i dobrej organizacji ruchu

 

malowanie pasów bezpieczeństwa

 

Malowanie linii i informacji parkingowych

Kolejnym, ważnym elementem oznakowania poziomego terenów zewnętrznych i malowania pasów parkingowych jest prawidłowo oznaczone miejsca postojowe dla samochodów osobowych i TIR. Zawierać mogą dodatkowe informacje, jak między innymi oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych czy też określenie dla kogo miejsce parkingowe jest przeznaczone, na przykład poprzez tekst informacyjny „Gość”, „Dyrekcja”. Miejsca parkingowe posiadać mogą także oznaczenia cyfrowe lub literowe. Całość oznakowania często uzupełniamy poprzez malowanie linii dokowych i naprowadzających dla samochodów dostawczych, oznaczamy miejsca zbiórek, strefy niebezpieczne, hydranty i wagi.

Oznakowanie poziome to najważniejszy element bezpieczeństwa na terenie przyzakładowym.

 Malowanie linii na parkingu

Oznakowanie poziome to najważniejszy element bezpieczeństwa na terenie przyzakładowym. Wykorzystując malowanie linii, możesz pomóc w zapanowaniu nad chaosem panującym na terenach komunikacyjnych i parkingowych.