OLIVIA BUSINESS CENTER

Oznakowanie poziome w garażu podziemnym OLIVIA BUSINESS CENTER

Zakres prac: Linie parkingowe samochodów osobowych, poziome oznaczenia cyfrowe, malowanie ścian trzonów komunikacj, pionowe oznaczenia poziomów, pionowe oznaczenia informacyjne, strefy ostrzegawcze.

Miejsce: Gdańsk;

Obmiar: 3000 mb linii, 100 m2 ścian, 400 szt oznaczeń,

Data wykonania: 11-2011