RONAL - kompleksowe oznakowanie fabryki

Usługa malowania pasów w magazynie firmy RONAL

Zakres prac: Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, oznaczenia cyfrowe, piktogramy, malowanie słupów.

Miejsce: Wałbrzych;

Obmiar: 8000 mb + 600 oznaczeń cyfrowych,

Data: 05-2013