Oznakowanie poziome siedziby STRALFORS

Zakres prac: Drogi komunikacyjne piesze (malowanie połaciowe), przejścia dla pieszych, piktogramy, oznakowanie słupów, regałów, pola odkładcze i lokacyjne.

Miejsce: Poznań, 

Obmiar: 300m2, Data: 08-2013