Kompleksowe oznakowanie poziome fabryki TWININGS

Zakres prac: Drogi komunikacyjne piesze, przejścia dla pieszych, piktogramy, malowanie ramp, usuwanie linii.
 

 

 

 

 

 

 

Miejsce: Swarzedz; Obmiar: 1000 m2, Data wykonania: 01-2011
Miejsce: Swarzedz; Obmiar: 3000 mb, Data wykonania: 11-2011
Miejsce: Swarzedz; Obmiar: 1000 m2, Data wykonania: 03-2012
Miejsce: Swarzedz; Obmiar: 800 mb, Data wykonania: 04-2012
Miejsce: Swarzedz; Obmiar: 6000 m2, Data wykonania: 06-2012