Metoda chemiczna

Skuteczne usuwanie linii – oznakowania poziomego

Zanim przystąpi się do malowania oznakowania poziomego na posadzkach magazynów, parkingów, garaży podziemnych, czy też zakładów produkcyjnych, należy w odpowiedni sposób przygotować daną powierzchnię. Do tego typu prac przygotowawczych należy właściwe usunięcie istniejącego oznakowania. W zależności od danej sytuacji, wystarczyć może tylko częściowe usuwanie linii, pasów oraz innego rodzaju oznaczeń. W większości przypadków niezbędne jest jednak całkowite usunięcie dotychczasowych oznakowań poziomych. Ponieważ może wystąpić niekompatybilność chemiczna pomiędzy starym a nowym oznakowaniem. Farba może się łuszczyć i odpadać. Może też znacznie zmiejszyć się wytrzymałość aktualnie stosoawnych farb, bo warunkiem koniecznym dla ich przyczepności, połączenia z czystym i odtłuszczonym podłożem

Dlatego też, przed przystąpieniem do malowania oznakowania, bardzo ważne jest właściwe oczyszczenie oraz przygotowanie podłoża.

 

usuwanie linii

 

Świadczymy kompleksowe usługi, dobierając metody usuwania linii w zależności od konkretnego przypadku.

Jedną z nich jest metoda chemiczna. Jest to jeden z najlepszych sposobów na usuwanie oznakowań. Odbywa się bez jakiejkolwiek ingerencji w strukturę nawierzchni. Niezwykle dokładnie usuwa z nich farby, spray, taśmy, czy też innego typu materiały, z których wykonane były oznaczenia. Usuwanie odbywa się za pośrednictwem specjalnie przygotowanego zmywacza. Wnika on w powierzchnie farby, a następnie umożliwia jej bardzo szybkie usunięcie. Z racji tego, że metoda chemicznego usuwania oznakowania nie wiąże się z powstawaniem pyłów (tak jak w metodach mechanicznych), stosować ją można bez konieczności zamykania danego obiektu na czas usuwania oznaczeń.

Dysponujemy również bezzapachową chemiczną metodą usuwania linii. Szczególnie wskazana w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Tą metodą usuwamy oznakowania bez jakichkolwiek nieprzyjemnych zapachów które mogłyby potencjalnie przeniknąć do produktu.

Odpady pozostałe na skutek procesu usuwania utylizujemy w wyspecjalizowanej firmie.