Metoda mechaniczna

Szlifowanie oznakowania poziomego

Powody, dla których konieczne jest usunięcie dotychczas istniejącego oznakowania poziomego mogą być różne. Na parkingach czy też w garażach podziemnych przyczyną może być zmiana organizacji ruchu lub powstanie nowych miejsc postojowych. W halach magazynowych usunięciu starego oznakowania towarzyszyć może chęć zwiększenia wydajności pracy, poprzez poprawę wewnętrznej komunikacji. Natomiast fabryki bądź zakłady produkcyjne to obiekty, gdzie konieczność usunięcia obecnego oznakowania spowodować może chęć powiększenia obszarów roboczych oraz stanowisk pracy. Jednakże obojętnie gdzie i z jakiego typu posadzki należy usunąć oznakowanie, należy to wykonać profesjonalnie. Tylko należycie przeprowadzony proces usuwania pozwoli we właściwy sposób wyczyścić oraz przygotować podłoże do malowania nowych oznaczeń.

Oferujemy usuwanie linii, pasów, strzałek, przejść dla pieszych, jak i innych oznakowań poziomych. W miejscach gdzie nie sprawdza się chemiczne usuwanie oznakowania polecamy mechaniczną metodę usuwania oznakowania poprzez szlifowanie powierzchni. – Wykorzystywana jest tu szlifierka, która usuwa warstwę farby wraz milimetrem posadzki na której zostało wymalowane oznakowanie. Z uwagi na swoją inwazyjność ta metoda usuwania to ostateczność kiedy pozostałe metody nie przynoszą efektu.