Strona główna oznakowanie Oznakowanie poziome parkingów i garaży

oznakowanie

Oznakowanie poziome parkingów i garaży

Oznakowanie poziome parkingów i garaży

Z troską o najdrobniejsze szczegóły – malowanie parkingów


Dokładnie planujemy wszystkie elementy oznakowania poziomego w garażach oraz na parkingach, zawsze zgodnie z normami bezpieczeństwa.


Malowanie linii i parkingów dla bezpieczeństwa pieszych i kierowców


Miejsca takie jak podziemne garaże w biurowcach i centrach handlowych, parkingi przy obiektach przemysłowych, przed urzędami, szpitalami i sklepami, a także lotniska muszą być precyzyjnie oznakowane ze względu na bezpiecznych ruch pieszych oraz kierowców. Oznakowanie poziome parkingów umożliwia płynne i bezkolizyjne funkcjonowanie. Jest to złożona działalność, w której każdy element jest niezwykle istotny i musi być zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.


Jakie oznaczenia stosowane są na parkingach i na czym polega malowanie parkingu?


Miejsca parkingowe powinny zawierać dodatkowe, ważne informacje, jak oznakowanie poziome miejsc dla osób niepełnosprawnych czy też określenie, dla kogo konkretne miejsce jest przeznaczone. W tym celu oprócz malowania pasów parkingowych wykorzystuje się teksty informacyjne, na przykład „Gość”, „Dyrekcja” lub „Policja”. Stosuje się także oznaczenia numeracyjne.


Zarówno dla kierowców, jak i pieszych na parkingach oraz na terenie garaży podziemnych, ważną rolę odgrywają również poziome znaki komunikacyjne. Są to między innymi linie segregacyjne, strzałki kierunkowe, przejścia dla pieszych, martwe pola. Oprócz profesjonalnego oznakowania posadzki konieczne jest również oznakowanie elementów pionowych, takich jak ściany, słupy oraz instalacja znaków drogowych i tablic informacyjnych.


Poznaj szczegóły dotyczące oznakowania poziomego parkingu


Wykonujemy:

  • malowanie miejsc i pasów parkingowych
  • numerację miejsc parkingowych (pozioma i pionowa)
  • maszynowe malowanie połaciowe ścian, posadzek
  • malowanie linii segregacyjnych, strzałek kierunkowych, przejść dla pieszych
  • oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych
  • malowanie stref wyłączonych z ruchu – martwe pola
  • montaż oznakowania pionowego – znaki drogowe, tablice, lustra
  • sygnałowe oznakowanie słupów, skrajni i wjazdów
  • montaż barier protekcji i odbojów
  • malowanie symboli, logotypów i znaków informacyjnych

Plan podstawą malowania miejsc i pasów parkingowych


Sporządzenie planu malowania parkingu to pierwszy krok do wykonania oznakowania parkingów i garaży. W każdym projekcie bierzemy pod uwagę i wdrażamy normy, regulacje i zasady BHP. Bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych to dla nas priorytet. Logiczna, jasna organizacja ruchu to klucz do sukcesu i sprawnej komunikacji. Oferujemy usługi malowania linii na parkingach i miejsc parkingowych najwyższej jakości, a także w atrakcyjnych cenach.


Prawidłowe oznakowanie poziome parkingów i garaży to kluczowa kwestia, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa ruchu odbywającego się w tych obszarach – odpowiednie oznakowania pozwalają niemal całkowicie wyeliminować kolizje i nieszczęśliwe wypadki. Dodatkowo wszystkie wykonywane oznaczenia poziome usprawniają komunikację i gwarantują właściwą organizację ruchu. Warto pamiętać, że znaki poziome i pionowe zapewniają bezpieczeństwo nie tylko kierowcom, ale także innym uczestnikom ruchu drogowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku parkingów i garaży wielkopowierzchniowych, gdzie ruch odbywa się przez cały czas z udziałem ogromnej ilości osób, na przykład na lotniskach, przy szpitalach czy też galeriach handlowych.


Odpowiednie oznakowanie poziome garaży i parkingów powinno być starannie wykonane za pomocą nowoczesnych technologii i sprawdzonych rozwiązań. W naszej ofercie znajdziesz kompleksowe usługi wykonywania oznakowania poziomego parkingu i oznakowania poziomego garaży. Zawsze działamy zgodnie z przyjętymi normami i przepisami BHP. Wykorzystujemy jedynie takie rozwiązania, które będą się sprawdzać przez długie lata, a do tego proponujemy atrakcyjną cenę usług. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oznakowanie garaży podziemnych – przepisy

Sposób, w jaki powinien zostać oznakowany garaż podziemny, jest ściśle określony w przepisach budowlanych. Zasady te dotyczą dokładnych wymiarów miejsc postojowych, szerokości pasów ruchu, znaków informacyjnych i kierunkowych, oznakowania przejść dla pieszych i stref ruchu pieszych. Dzięki stosowaniu się do określonych reguł można zaprojektować bezpieczne i logiczne oznakowanie, które pozwoli też na najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

 

Znaki poziome w garażach podziemnych mają najczęściej formę bardzo zbliżoną do tych,  które stosowane są ogólnie w ruchu drogowym na terenie naszego kraju z pewnymi elementami dodatkowymi. Dzięki temu zarówno kierowcy, jak i piesi bez problemu rozpoznają miejsca, w których mogą się poruszać. Czasem przy konkretnym znaku pojawia się dodatkowy tekst, który informuje, np. o tym, w którym kierunku znajduje się wyjazd z parkingu lub które miejsca zarezerwowane są dla personelu czy osób niepełnosprawnych.

 

Wybrani klienci

505 189 131


Oznakowanie poziome
Leszek Mrozkowiak

ul. Ceglarska 1, 63-700 Krotoszyn


 

Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!

© 2016 - 2024 by Oznakowanie poziome. Wszelkie prawa zastrzeżone.