Strona główna post Dlaczego oznakowanie poziome jest ważne?

post

Dlaczego oznakowanie poziome jest ważne?

Oznakowanie poziome stanowią symbole i napisy umieszczane na nawierzchni dróg publicznych, magazynów oraz terenów przeznaczonych do parkowania pojazdów. Znaki te czasami występują samodzielnie, czasami zaś w połączeniu z symbolami pionowymi, przekazującymi taką samą informację. Jako profesjonalni projektanci i realizatorzy przedsięwzięć znakowania poziomego, zapewniamy zawsze optymalny sposób oznaczenia. Jest on dostosowany do specyfiki każdego miejsca tak, aby poprawiał komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.     

Cele i znaczenie oznakowania dróg

Wydaje się oczywistością, że jasne i precyzyjne określenie porządku ruchu drogowego jest jednym z zasadniczych czynników wpływających na bezpieczeństwo na drodze – zarówno pojazdów, jak i pieszych. Wtórnym celem takiego oznakowania jest uporządkowanie ruchu oraz jego usprawnienie, dzięki jednoznacznym i czytelnym komunikatom. Jednocześnie informacje o zasadach ruchu przekazują kierowcom znaki drogowe będące elementami tzw. oznakowania pionowego. Przyjęły się one w powszechnej praktyce na całym świecie. Dlatego też można uznać za zasadne pytanie: oznakowanie poziome, po co stosować dodatkowo?                                                                                                                                                                                                                                 

Rola informacyjna i porządkująca        

Rosnące w szybkim tempie zatłoczenie dróg, na skutek rozwoju motoryzacji na masową skalę, wymusiło poszukiwanie rozwiązań mogących przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z takich działań było stopniowe dublowanie informacji umieszczanych na drogach. Tak więc przekaz niesiony przez pionowe znaki drogowe, zaczęto coraz intensywniej powielać przez oznakowanie poziome. Jak można zauważyć w praktyce, największe natężenie oznakowania poziomego występuje w rejonach najsilniej zurbanizowanych, a więc tam, gdzie ruch uliczny jest najbardziej intensywny. Stosuje się znaki na jezdniach, które – w natłoku wielu innych informacji – mają uwypuklić lub szczególnie podkreślić znaczenie danego miejsca. Są to m.in. znaki poziome typu: 

  • trójkąt podporządkowania;   
  • oznaczenie linii przystankowej;   
  • napisy: bus, taxi, MTON;           
  • koperta na miejscu postojowym;                     
  • napis STOP.

Wszystkie wymienione i inne oznaczenia wykonujemy nowoczesnymi metodami i zgodnie z wytycznymi, jakie określa na oznakowanie poziome dziennik ustaw.       

     

Przejście dla pieszych

W miejscu tak narażonym na kolizje, jak przejście dla pieszych, oznakowanie poziome ma szczególne znaczenie. Ten wyjątkowy obszar na drodze publicznej, wymaga nadzwyczaj wyraźnego i jednoznacznego wyodrębnienia. Ponadto oznaczenie tego miejsca dla ruchu kołowego, najczęściej dwoma kolejnymi znakami pionowymi, nie jest z reguły widoczne dla pieszych. Ten fakt dodatkowo przydaje rangi i wyróżnia oznakowanie poziome każdego przejścia przecinającego jezdnię.   

Oznakowanie w magazynie

Prawidłowe oznakowanie poziome w magazynie ma duże znaczenie na sprawność komunikacji kołowej i pieszej na tym wyjątkowym obszarze, gdzie oba rodzaje ruchu nakładają się na siebie. Wpływa ono ponadto na bezpieczeństwo osób przemieszczających się po obiekcie oraz efektywność ich pracy. Magazyn jako miejsce zatrudnienia podlega przepisom BHP, których wytyczne muszą być odzwierciedlone w zastosowanym oznakowaniu poziomym. Realizując, poprzez oznakowanie poziome w magazynie, przepisy ustanowione w tym zakresie, bierzemy pod uwagę także specyficzne wytyczne zarządcy obiektu. Dzięki temu zapewniamy klientom nowoczesne, czytelne dla użytkowników, oznakowania szlaków komunikacyjnych oraz różnego rodzaju stref specjalnych. 

Oznakowanie miejsc parkingowych

Oznakowanie poziome miejsc parkingowych jest kolejnym elementem wpływającym na ogólny stan bezpieczeństwa ruchu. Szczególne znaczenie ma ono w rejonach współistnienia ruchu kołowego i pieszego, jak np. parkingi sklepowe i osiedlowe lub miejsca postojowe na ciągach pieszych. Linie wyznaczające miejsca postojowe i inne strefy parkingowe, podobnie jak pozostałe oznaczenia, wykonujemy zgodnie z regułami, w jakich ustala oznakowanie poziome rozporządzenie właściwych ministrów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Zobacz nasze realizacje
Pokaż więcej

Wybrani klienci

505 189 131


Oznakowanie poziome
Leszek Mrozkowiak

ul. Ceglarska 1, 63-700 Krotoszyn


 

Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!

© 2016 - 2024 by Oznakowanie poziome. Wszelkie prawa zastrzeżone.