Strona główna technologia Usuwanie linii – metoda mechaniczna

technologia

Usuwanie linii – metoda mechaniczna

Usuwanie linii – metoda mechaniczna

Odpowiednia technika działania


Metoda mechaniczna usuwania oznakowania poziomego jest w niektórych przypadkach jedynym, skutecznym sposobem dokładnego oczyszczenia powierzchni.


Szlifowanie oznakowania poziomego


Usuwanie oznakowania poziomego z posadzek różnego typu wymaga profesjonalizmu i odpowiedniej techniki. Bardzo ważne jest dokładne oczyszczenie podłoża, tak by było gotowe na malowanie nowych oznaczeń. Usuwamy linie, pasy, strzałki, przejścia dla pieszych oraz inne oznakowania poziome.


Dlaczego usuwa się oznakowanie poziome?


W zależności od umiejscowienia oznakowania, powody jego usunięcia mogą być różne. Na parkingach i w garażach podziemnych jest ono usuwane ze względu na zmianę organizacji ruchu lub nowe miejsca postojowe. W halach magazynowych częsty powód to chęć zwiększenia wydajności pracy przez poprawę wewnętrznej komunikacji. W fabrykach, czy zakładach produkcyjnych oznakowanie usuwa się ze względu na konieczność powiększenia obszarów roboczych oraz stanowisk pracy.


Znamy niezawodne sposoby


W miejscach, gdzie nie sprawdza się chemiczne usuwanie oznakowania wykorzystujemy metodę mechaniczną, czyli szlifowanie powierzchni. Używana jest tu szlifierka, która usuwa warstwę farby wraz milimetrem posadzki, na której zostało wymalowane oznakowanie. Jest to inwazyjna metoda, dlatego sięgamy po nią tylko wtedy gdy inne sposoby usuwania oznakowania nie przynoszą należytych efektów.


Usuwanie linii metodą mechaniczną – kiedy stosować?


Bardzo często zdarza się, że dany obiekt lub teren zmienia swoje przeznaczenie i pojawia się konieczność usunięcia wykonanych tam wcześniej oznakowań poziomych. Czasami chcemy także powiększyć, inaczej zorganizować lub zmienić dostępną przestrzeń z jakiegoś powodu, na przykład aby stała się bardziej funkcjonalna, aby usprawnić komunikację między pracownikami lub stworzyć nowe stanowiska pracy. Powyższe przykłady w szczególności odnoszą się do hal produkcyjnych oraz magazynowych. Możemy jednak także chcieć usunąć oznakowanie z betonu czy asfaltu, na przykład na parkingu przyległym do budynku – wtedy usuwanie linii jest nieuniknione, jeśli chcemy wydzielić kolejne strefy, miejsca postojowe, zmienić kierunek ruchu lub przekształcić parking.


W pierwszej kolejności zawsze proponujemy usuwanie linii wodą pod ciśnieniem, jednak nie zawsze metoda ta jest skuteczna, szczególnie jeśli poprzednie oznakowania są bardzo stare lub wniknęły głęboko w strukturę nawierzchni. Wtedy można użyć metody chemicznej, a jeśli także ona zawiedzie, stosujemy usuwanie linii metodą mechaniczną, która jest spośród nich najbardziej inwazyjna, jednak pozwala na skuteczną redukcję oznakowań poziomych. Szlifierka stosowana przy tej metodzie usuwa kolejne warstw farby wraz z cienką warstwą nawierzchni, co trzeba wziąć pod uwagę, decydując się na tę metodę usuwania linii.


Usuwanie linii metodą mechaniczną – oferta


W naszej ofercie znajdziesz kompleksowe usługi usuwania linii metodą mechaniczną – powstałe przy tej metodzie odpady przekazujemy do utylizacji wyspecjalizowanej do tego firmie. Stosujemy jedynie nowoczesne technologie, sprawdzony sprzęt i bezpieczne metody zgodne z normami i przepisami BHP. Gwarantujemy skuteczność i szybką realizację zleceń. Nasze wieloletnie doświadczenie pomaga nam zawsze wybrać najlepszą metodą do usuwania oznakowań poziomych na wskazanej powierzchni. Fachowy zespół pracuje w sposób odpowiedzialny i niezwykle sprawny. Zapraszamy do współpracy!

Wybrani klienci

505 189 131


Oznakowanie poziome
Leszek Mrozkowiak

ul. Ceglarska 1, 63-700 Krotoszyn


 

Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!

© 2016 - 2024 by Oznakowanie poziome. Wszelkie prawa zastrzeżone.