Strona główna post Jak oznakować podłogi w hali magazynowej?

post

Jak oznakować podłogi w hali magazynowej?

Nie ulega wątpliwości, że oznakowanie hali magazynowej jest absolutnie niezbędne, jeśli chcemy zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w pracy i tym samym zastosować się do wymaganych norm. Dodatkowo odpowiednie oznakowanie magazynów sprawia, że pracę można wykonywać sprawniej i mniejszym wysiłkiem. Aby nie mnożyć niepotrzebnych utrudnień w hali magazynowej, warto zadbać więc o prawidłowe oznaczenia, które zwiększą komfort i ergonomię pracy, ale również pozwolą zachować maksimum ostrożności w trakcie pracy. Warto pamiętać, że w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych samodzielne oznakowanie hali magazynowej może być jeszcze trudniejsze i bardziej czasochłonne niż w przypadku małego metrażu, dlatego polecamy powierzyć zadanie wykonania projektu fachowcom. Nie bez znaczenia pozostaje także estetyka wykonanych oznakowań, o co także zadba profesjonalna ekipa wykonawcza. Dziś chcemy jednak pokrótce przedstawić, na czym polega wykonanie odpowiednich oznakowań poziomych w magazynie – przepisy jasno określają, co jest niezbędne, aby zachować bezpieczeństwo i uniknąć niebezpiecznych wypadków.


Jak prawidłowo oznakować podłogi w hali magazynowej?


Oznakowanie poziome magazynów określone jest w ogólnych przepisach BHP, a dokładniej w dyrektywie 92/58 EWG i jest wynikiem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Zgodnie z przepisami, za wykonanie prawidłowego oznakowania w hali magazynowej odpowiedzialny jest pracodawca i to on odpowiada za ewentualne konsekwencje zaniechań. Z treści dyrektywy dowiemy się, jak powinno zostać wykonane oznakowanie – musi być bezpieczne, klarowne i zgodne z wymogami, jednak brak tam informacji na temat zagrożeń wynikających z braku lub nieprawidłowego wykonania oznakowania poziomego w magazynie. Przepisy nie wspominają również o praktycznych zaletach takich oznaczeń, ani o problemach mogących pojawić się podczas projektowania oznakowania. Aby prawidłowo oznakować podłogi w hali magazynowej, należy użyć w tym celu specjalnych znaczników naklejanych w postaci taśm podłogowych. Chcąc ułatwić komunikację wewnątrz hali magazynowej, należy najpierw wyróżnić trzy obszary. Pierwszy obszar obejmuje bezpieczne miejsca, które pozwalają na uniknięcie kolizji między pieszymi a pojazdami – właśnie dlatego ich ciągi komunikacyjne w obrębie magazynu nie powinny się pokrywać lub powinny robić to w jak najmniejszym stopniu. Ciągi te nie powinny również zaburzać dynamiki pracy, powinny natomiast być zgodne z zasadą lean management. Zasady ruchu wewnątrz hali magazynowej są zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym. Wymogi dotyczące oznakowania podłogi w hali magazynowej obejmują odpowiednie oznakowanie skrzyżowań, stref manewru oraz miejsc załadunku i rozładunku.


Jak powinno zostać wykonane oznakowanie poziome magazynów?


Przede wszystkim pracownicy powinni mieć przestrzeń do wykonywania powierzonych im obowiązków – każde takie miejsce należy odpowiednio oznaczyć, zachowując wskazane odległości. Pojazdy nie powinny zbliżać się do ludzi na mniej niż 2 metry – jest to konieczne, aby zminimalizować ryzyko kolizji, a także po to, aby usprawnić ciąg komunikacyjny. Maszyny obecne w hali magazynowej także powinny mieć swój wyznaczony obszar działania, w czym mogą pomóc różnokolorowe taśmy podłogowe lub farba – zależnie od rodzaju danej nawierzchni. Przed wykonaniem oznaczeń posadzkę należy zawsze dokładnie wyczyścić – jest to niezbędne, aby oznakowanie zachowało trwałość. Bardzo istotna jest również kolorystyka oznakowania poziomego. Ciągi komunikacyjne dla pieszych, wózków oraz pojazdów oznacza się kolorem białym lub żółtym, kolor niebieski oznacza obszary do składowania materiałów, wyróżnić należy również instalacje przeciwpożarowe i elektryczne, szlaki dla personelu czy betonowe rampy. Ważne jest, aby wszystkie oznaczenia były dobrze widoczne i w razie potrzeby odświeżane – jedynie wtedy będziemy mogli zapewnić pracownikom bezpieczeństwo. Aby kolejne oznakowania uzupełniały się i tworzyły spójną całość, wcześniej należy wykonać projekt – warto poprosić o pomoc specjalistów. Sprawdź naszą ofertę!


Zobacz nasze realizacje
Pokaż więcej

Wybrani klienci

505 189 131


Oznakowanie poziome
Leszek Mrozkowiak

ul. Ceglarska 1, 63-700 Krotoszyn


 

Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!

© 2016 - 2023 by Oznakowanie poziome. Wszelkie prawa zastrzeżone.