Strona główna post Jak wyznaczyć drogi w magazynie?

post

Jak wyznaczyć drogi w magazynie?

Na terenie każdego magazynu przebywają pracownicy, ale oprócz nich znajdują się tam najczęściej także maszyny, wózki widłowe oraz odpowiednie oznakowania, wyznaczające granice poruszania się zarówno ludzi, jak i pojazdów. Aby zapewnić pracownikom należyte bezpieczeństwo, trzeba w pierwszej kolejności dowiedzieć się, jak wyznaczyć drogi w magazynie w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wypadku z udziałem ludzi, maszyn lub znajdujących się tam towarów. Prawidłowe rozplanowanie dróg transportowych wiąże się także z oznaczaniem dróg w magazynie według stałego wzorca. Nawet jeśli drogi w magazynie są odpowiednio rozrysowane, to nie spełnią swojej funkcji, jeśli nie będą dobrze widoczne i opatrzone odpowiednimi symbolami. Jak prawidłowo wyznaczyć ciągi komunikacyjne? Od czego zależy ich szerokość i jakie przepisy dotyczą dróg transportowych?


Oznaczanie dróg w magazynie – jak zrobić to zgodnie z przepisami?

Wygląd i oznakowanie ciągów komunikacyjnych w magazynie regulowany jest w wielu przepisach prawnych, w tym w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 sierpnia 2003 r. Przepisy te zobowiązują pracodawcę do zapewnienia prawidłowo wytyczonych i oznakowanych dróg transportowych, komunikacyjnych i pieszych. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim drogi powinny być rozplanowane w logiczny sposób, ułatwiający poruszanie się po magazynie. Ponadto ich szerokość powinna być odpowiednio dostosowana do wielkości urządzeń, które mają się nimi poruszać, a także powinny być oznakowane we wskazany w przepisach sposób. Drogi w magazynie oraz ich oznakowanie, zależą od liczby osób, które potencjalnie mogą się nimi poruszać, rodzaju i rozmiaru wykorzystywanych urządzeń transportowych, a także gabarytów danych towarów. Wpływ na ostateczny wygląd dróg mają również warunki techniczne, którym podlega cały budynek, w tym także dostępność do dróg i wyjść ewakuacyjnych.


Prawidłowa szerokość dróg w magazynie

Chcąc dostosować szerokość dróg transportowych w przestrzeni magazynowej, trzeba wziąć pod uwagę całkowitą powierzchnię magazynu, typ przewożonych ładunków, bezpieczeństwo pracowników, a także to, czy drogi mają być jedno- czy dwukierunkowe. Gdy określamy szerokość dróg w magazynie, przyjmujemy, że a = szerokość transportowanego ładunku oraz b = szerokość drogi transportowej (w cm). Minimalna szerokość drogi może wynosić 120 cm, a drogi dwukierunkowe zawsze są szersze od tych jednokierunkowych. Jeśli po danej drodze mają się poruszać zarówno ludzie, jak i maszyny magazynowe, ciągi komunikacyjne również będą szersze.


Jak powinny wyglądać drogi w magazynie?

W tej kwestii kluczowe jest również bezpieczeństwo, dlatego w ramach oznaczenia dróg transportowych należy trzymać się standardowych zasad. Powinny być równe, twarde i naniesione na powierzchnię o dobrej przyczepności. Nie powinna także łatwo się ścierać, a wszelkie progi, schodki czy stopnie powinny zostać usunięte. Nachylenie dróg transportowych nie może przekraczać 8%, a ich nośność musi być odpowiednio dostosowana do wagi pojazdów i urządzeń, które się nimi poruszają. Bardzo istotne są także wyraźne oznaczenia dróg w magazynie – wszelkie linie i symbole muszę być dobrze widoczne, w kolorze białym lub żółtym, w zależności od rodzaju drogi. W niektórych przypadkach konieczne jest także bezpieczne umieszczenie na nich przejścia dla pieszych, dzięki którym pracownicy będą mogli swobodnie przedostać się do innej części magazynu, nie ryzykując wypadkiem. Nie bez znaczenia pozostają także ogólne zabezpieczenia przed osobami z zewnątrz, które nie powinny poruszać się po wyznaczonych drogach. W niektórych przypadkach przydatne okazać się mogą także powszechnie stosowane znaki drogowe (na przykład STOP), o ile ich znaczenie na terenie magazynu pozostaje bez zmian. Jeśli chcesz mieć pewność, że oznaczanie dróg w magazynie odbywa się prawidłowo i zgodnie z przepisami, zachęcamy do skorzystania z naszych usług – zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników.

Zobacz nasze realizacje
Pokaż więcej

Wybrani klienci

505 189 131


Oznakowanie poziome
Leszek Mrozkowiak

ul. Ceglarska 1, 63-700 Krotoszyn


 

Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!

© 2016 - 2023 by Oznakowanie poziome. Wszelkie prawa zastrzeżone.