Strona główna post Oznakowanie poziome w magazynie – zwiększ bezpieczeństwo swoich pracowników!

post

Oznakowanie poziome w magazynie – zwiększ bezpieczeństwo swoich pracowników!

Magazyny są jednymi z tych przestrzeni, które na mapach krajobrazu można spotkać wyjątkowo często. Służą one do przechowywania oraz składowania wielu produktów. W związku z ich przeznaczeniem z magazynów korzysta wiele branż. Warto podkreślić, że praktycznie w przypadku każdej z nich konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego oznakowania poziomego w magazynie. Przepisy dotyczące takiego działania są wyjątkowo ważne i powinno się je znać.


Czym jest oznakowanie poziome?


Temat oznakowania może nie znajdować się w kręgach Twoich szczególnych zainteresowań, jednak jedynie do czasu. Problem może pojawić się wtedy, gdy zachodzi potrzeba stworzenia odpowiednio przygotowanego miejsca do pracy, w tym w magazynie. Tak duże przestrzenie mogą okazać się niełatwe do przygotowania pod względem technicznym, szczególnie wtedy, gdy brak odpowiedniej wiedzy dotyczącej tego, jak powinno ono wyglądać. Zazwyczaj  w kręgu zainteresowań właścicieli na pierwszym miejscu znajduje się odpowiednie wyposażenie magazynu, składające się z właściwie dobranych maszyn oraz innego rodzaju oprzyrządowania. Rzeczywiście jest to jeden z kluczowych aspektów, o jakim należy pomyśleć, jednak z pewnością nie jedyny. O czym jeszcze musisz pamiętać, oddając magazyn do użytku? Jedną z koniecznych pozycji na liście z pewnością jest oznakowanie poziome. W magazynie pełni ono szczególną rolę, choć niewiele osób może początkowo zdawać sobie z tego sprawę, ponieważ świadomość na temat roli odpowiednio dobranych oznaczeń wciąż nie jest na wystarczającym poziomie.

Zastanawiasz się, czym dokładnie jest oznakowanie poziome w magazynie? Przepisy dość jasno określają, co można zaliczać do tej grupy. Oznakowaniem poziomym nazywamy symbole oraz napisy, które malowane są na powierzchni wytyczonych dróg lub po prostu danej podłodze. Jest to typ oznakowań przeciwny do oznakowania poziomego, w którym to oznaczeniu ulegają wszystkie przestrzenie ścian oraz wyznaczonych znaków.


Rodzaje oznakowania poziomego w magazynie


Jeśli chodzi o oznakowanie w magazynie, można wyróżnić kilka poszczególnych podkategorii. Biorąc pod uwagę mnogość funkcji, jaką może pełnić tego rodzaju przestrzeń, należy wziąć pod uwagę także konieczność wykorzystania różnorodnych oznakowań. Co może znaleźć się w dobrze wykonanym oznakowaniu poziomym w magazynie? Przepisy mówią o liniach, strzałkach oraz odpowiednich do charakteru pracy napisach. Są to zdecydowanie najbardziej podstawowe elementy, które też występują w magazynach najczęściej. Zdarza się również, że charakterystyka danego miejsca sprawia, że konieczne staje się zastosowanie innych symboli, określanych mianem specjalnych.

Oznakowanie poziome w magazynach można również podzielić na rolę, jaką pełnią. Wiadomo przecież, że w takiej przestrzeni prowadzi się wiele działań. W takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie specjalnego oznakowania poziomego w magazynach. Przepisy dzielą tego rodzaju symbole na kilka grup, w tym m.in.:


  • oznakowanie prowadzące – wyznacza drogi i kierunek przejścia, mogą to być przejścia dla pieszych w formie pasów lub innego rodzaju wytyczone trasy.
  • oznakowanie segregujące – szczególnie w przypadku oznakowania poziomego w magazynach tego rodzaju znaki i symbole mogą po prostu dzielić przestrzeń na poszczególne  sektory, w których wykonuje się określone czynności.
  • oznakowanie informujące – jedna z najczęściej spotykanych podkategorii oznakowania poziomego w magazynie. Przepisy dotyczące tego zestawienia nie są jednoznaczne, ponieważ jest to dość szeroka grupa oznaczeń.
  • oznakowanie zakazujące – informuje wszystkie osoby przebywające w danej chwili na terenie magazynu, jakie działania są zabronione, często też mogą zakazywać wstępu do danej przestrzeni.
  • oznakowanie nakazujące – ten typ oznakowania poziomego w magazynie jasno wyznacza pożądane działanie, które powinno w danej strefie zostać wykonane.
  • oznakowanie ostrzegawcze – w przypadku oznakowania poziomego w magazynie jest to niezwykle ważna podkategoria, ponieważ może bezpośrednio informować pracowników oraz inne osoby o potencjalnych zagrożeniach.

Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz nasze realizacje
Pokaż więcej

Wybrani klienci

505 189 131


Oznakowanie poziome
Leszek Mrozkowiak

ul. Ceglarska 1, 63-700 Krotoszyn


 

Masz pytania?
Skontaktujemy się z Tobą!

© 2016 - 2023 by Oznakowanie poziome. Wszelkie prawa zastrzeżone.